Like us on Facebook
 

Advertisement

Lyrics

Submitted By :- Debashri Dey

[rklyrics.com]

Om Jai Shiv Omkara , Pravu Har Shiv Omkara
Brahma Visnu Sada Shiv, Ardhangi Dhara
Akaanan Chaturanan, Panchanan Radhe
Swami Panchanan Radhe

Hansanan Karunasan, Brishabahan Sadhe
Om Jai Shiv Omkara
Dobhuj Charu Chaturbhuj, Dasabhuj Te Sohe
Swami Dasabhuj Te Sohe

Tino Rup Nirakta, Tribhuban Maan Mohe
Om Jai Shiv Omkara
Yakshmala Banmala, Mundmala Dhari
Swami Mundmala Dhari

Chandan Mrigamada Chanda, Bhole Shuv Kari
Om Jai Shiv Omkara
Swetambar Pitambar, Baghambar Ange
Swami Baghambar Ange

Brahmadik Sankadik, Bhutadik Sange
Om Jai Shiv Omkara
Karamadhya Chakamandala, Chakra Trisul Dharta
Swami Chakra Trisul Dharta

Jagakarta Jagaharata, Jagapalankarta
Om Jai Shiv Omkara
Brahma Visnu Sada Shiv, Jaanata Abibeka
Swami Jaanata Abibeka

Pranabaksar K Madhya, Yetino Akaa
Om Jai Shiv Omkara
Triguna Swamiji Ki Aarti, Jo Koi Jan Gaawe
Swami Jo Koi Jan Gaawe

Kahet Shibanand Swami, Maan Banchit Phal Pawe
Om Jai Shiv Omkara
Om Jai Shiv Omkara , Pravu Har Shiv Omkara
Brahma Visnu Sada Shiv, Ardhangi Dhara[rklyrics.com]

Advertisement

Album Comments