Like us on Facebook
 

Advertisement

Lyrics

Submitted By :- anwesha

[rklyrics.com]

Baho Manorathe Sacho Abhisare Pehlu Sunil Bes
Kaajra Nayane Saagaje Bayane Kusume Sajanun Kes
Sakhi Hum Mohana Abhisari Jaun
Bolo Hum Etaki Sukh Kahan Paaun

Jamunar Paare Gahana Aadhare Ghanar Kavan Majhe
Piya Se Tha Mor Bedana Patar Mohe Laage Baithe Aacha
Sakhi Hum Mohana Abhisari Jaun

Bolo Hum Etaki Sukh Kahan Paaun
Sakhi Chir Abhagini Hum
Baithe Ekakini Pohano Rajani Tobo Nailo Shyaam

Sakhi Chir Abhagini Hum
Krishna Kaajare Pighala Sajare Nayaner Neer Dhare
E Kathin Patha Brutha Manoratha Biphal Abhi Saari
Sakhi Hum Kabahun Na Abhisari Jaun

Dukha Laaj Etaki Seh Nahin Paaun
Brutha Manoratha Sacho Abhisare Pehlu Sunil Bes
Kaaja Nayane Saagaje Bayane Kusume Sajaanu Kes

Phir Aaju Mohan Abhisari Jaaun
Sakhi Bol Etaki Dukh Kahan Paaun!!!![rklyrics.com]

Advertisement

Album Comments